Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom motorkulturen.
Vi underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
Vi är goda förebilder.
Vi respekterar allas lika värde.
Vi respekterar utövarnas personliga integritet.
Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.
Alkohol avstår vi på en fartfylld motorfestival. 
Bilarna skall ej vara "vrak" för att kunna vara med.
Följ funktionärernas hänvisningar så blir detta en trevlig dag  Varmt välkommen